Hallo iedereen . Door Corona en met pijn in het hart , zijn we genoodzaakt
onze jaarlijkse kermis BBQ te annuleren , omwille dat we op vandaag niet echt
weten wat mag en niet mag . Qua organisatie is dit niet mogelijk voor ons om
dit te organiseren omdat we ook niet weten welke richtlijnen wij moeten
volgen .
We hopen jullie alvast terug te zien op de BBQ op zondag 5 september 2021
.
Alvast bedankt